Felicitaskerk

HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie

Parochieblad

Maandelijks brengt de HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie een parochieblad uit. Op deze manier streeft zij ernaar de onderlinge contacten binnen de geloofsgemeenschap te bevorderen. Bekijk hier de nieuwste editie van het parochieblad.

 

Contact
Heeft u kopij voor een volgend nummer? Dan kunt u dit via onderstaand contactformulier sturen naar de redactie.