Felicitaskerk

HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie

Lectorengroep

De lector verleent assistentie tijdens de weekenddiensten. Hij/zij leest voor uit de Heilige Schrift, gaat voor in gebed en assisteert bij het uitreiken van de Heilige Communie. Elke week komt de Lectorengroep bijeen om zich voor te bereiden op de schriftlezingen van het eerstvolgende weekend. De Lectorengroep heeft momenteel de volgende leden:

  • Joke Buchly
  • Ruud Elderhorst
  • Bert Giezen
  • Frans Pieterse
  • Marianne Trustfull
  • Kathleen Sloane
  • Marvelyne van Uytrecht
  • Dylan Ghabaran

 

Contact
Heeft u een vraag of opmerking voor (één van) de lectoren? Dan kunt u contact op nemen met Frans Pieterse. Dit kan telefonisch (0181-641242) of via onderstaand contactformulier.