Felicitaskerk

HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie

Eerste Heilige Communie in het voorjaar van 2020

Op 30 oktober is er de informatieavond voor de ouders, van de kinderen die in 2020 hun Eerste H. Communie mogen gaan doen. De avond begint om 20.00uur in de Schaapskooi. Wij doen deze voorbereiding met behulp van het project – Blijf dit doen –. Kinderen die in groep 4 of hoger op de basisschool zitten kunnen hieraan meedoen.

Het kind en een ouder starten op 6 november met de voorbereiding en in november komen alle kinderen nog 2 keer bij elkaar. In januari 2020 komen de kinderen weer bij elkaar voor de verdere voorbereidingen. De kinderbijeenkomsten zijn op een woensdagavond van 18:00 – 19:30 uur. Ook zijn er twee ouderavonden, van 20:00 – 21:30 uur.

Na de eerste H. communieviering sluiten de kinderen met hun ouders dit af door nog een keer bij elkaar te komen. U kunt uw kind opgeven d.m.v. het inschrijfformulier dat achter in de kerk ligt en deze opsturen naar eerstecommunie@felicitaskerk.nl of het formulier in de brievenbus doen bij de kerk. De kosten van de voorbereiding en de materialen zijn € 40,00 dit is inclusief een USB stick met de foto ’s van uw kind tijdens de viering.

p.s. Wij kunnen één viering per jaar houden en vanwege plaatsgebrek is er maar ruimte voor 14 kinderen.

Werkgroep gezinscatechese,
Lia Vogelaar, Marlies Veldhuijsen, Mavis Trustfull – Dongor en Hélène Jaoude

Reacties gesloten.