Felicitaskerk

HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie

Collectes Felicitaskerk

De collectes in de Felicitaskerk zijn, tenzij anders vermeld, voor de eigen gemeenschap. Daarnaast hebben we nog een aantal bijzondere collectes.

In het weekend van 27 en 28 juli wordt de tweede collecte gehouden voor de Irakese gemeenschap. De opbrengst wordt gebruikt voor hulp aan de broeders en zusters in de kerk in Irak.

In het weekend van 24 en 25 augustus is de tweede collecte voor Kidz Active Foundation:
Noord Ghana is het armste deel van Ghana, waarvan Tamale de hoofdstad is die zo’n 500.000 inwoners telt. De scholingsgraad is er laag, het gevolg daarvan is dat het analfabetisme er relatief hoog is en het aantal mensen dat Engels spreekt beperkt is.
Kidz Active heeft in samenwerking met donateurs, vrijwilligers en autochtone leerkrachten een school gebouwd en opgestart. Vooral de Engelse taal is erg belangrijk, waardoor de kans op werk in de toekomst vergroot wordt. Ook willen we dat er computerles, hygiëne en voorlichting gegeven wordt.
Verder heeft de stichting Kidz Active zich o.a. ingezet voor het renoveren van een weeshuis, het geven van microkredieten aan vrouwen om een eigen bestaan op te bouwen, het ondersteunen van invaliden en een lokale bibliotheek.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.kidzactive.nl

Wij bevelen deze collectes van harte bij u aan.

Reacties gesloten.